Ценова ефективност

Докато разходите за използваните материали могат да бъдат съизмерими с тези при традиционното строителство, намаленото време за монтаж води до по-ниски разходи за труд. Значително по ниското общо тегло на къщите, както и работата в заводски условия води до по-ниски  разходи за транспорт и горива. Всички тези факти взети заедно води до по-ниска крайна цена в сравнение с къщите направение при традиционното строителство. Като дългострочно предимство е по-добрата енергийна ефективност, което води до значително спестяване на енергийни разходи в бъдеще.

Още предимства