Устойчивост при земетресения

Скелетно-гредовите и панелни конструкции, които използваме се отличават с изключителни противоземетръсни характеристики. Това тяхно качество ги прави особенно предпочитани в земетръсни и свлачищни райони.

Още предимства