Преместваемост

Дизайна на конструкцията на мобилните и модулни къщи е така устроен, че те могат лесно да могат да бъдат премествани, което означава че ако вие решите да смените локацията, населеното място, дори и държавата, то това е възмоно да бъде направено. Вашия дом ви следва, където и да сте!

Още предимства