Ниско тегло

Конструкцията и материалите с които са изпълнени нашите къщи са с десетки пъти по-ниско тегло в сравнение с техлено-бетонните къщи. Това намалява изискванията от направата на дълбок фундамент. Опцията, която предлагаме фундаментиране върху земни анкери, изпълнено лично от нас, направата на основата на вашата къща става бързо и значително по-евтино. Земните анкери са незаменимо решение при трудно достъпни терени, терени с денивелация, както и при свлачищно-ерозионни терени.

Още предимства