Конструкция и материали

Нашите къщи са изработени изцяло от сертифицирани висококачествени материали, отговарящи на всички национални и европейски норми за конструктивна здравина, екологичност и качество на средата при обитаване. Дървесината, която е използваме е клас C24 и разполага с TUV сертификат, гарантиращ качествените и харектеристики

Още предимства