Земни анкери

Избора на фундамент може да изиграе значителна роля при взимане на решение какъв вид къща да построите. Земните анкери, с които ние правим фундаментите за нашите модулни къщи са варианта при които те отговарят на изискванията за преместваем обект, тъй като връзката на сградата към терена е без трайно фундаментиране, както е в случая с бетонения фундамент. Земните винтовете могат да бъдат също „преместавеми“, тъй като са лесно демонтируеми и осигуряват пълната рекооперация на терена без да имат никакво увреждане или отпечатък от строителство върху него. Ниското тегло на нашите къщи, времето за монтаж на земните винтове /в рамките на един ден/, липсата на мокри процеси се превръщат в изключително удобна и значително по-евтина алтернатива на бетонения фундамент. Това важи с особенна сила в случаите в които има денивелация на терена , защото количеството на използвания бетон би бил значително повече. Земните анкери са една от малките алтернативи за фундамент върху свлачищни терени.

Още предимства