Екологичност

Дървесината е възобновяем ресурс и при спазването на изискванията за устойчив дърводобив, гарантирано горите запазват своята жизнеспособност и функция в екосистемите. Къщите при които се използва конструктивна дървесина имат значително по-нисък въглероден отпечатък в сравнение с тези при традиционното строителство, направени от тухли, бетон и стомана, където добиването и производството на материали изискват монго по-интензивни енергийни нужди. След изтичане на експлоатационния период на сградите е важно да бъде съобразено и „отпадъка-наследство“, което оставяме. При производството на нашите къщи се използват основно рециклируеми материали, които влизат в употреба отново и отново.

Още предимства